Thursday 21 July 2011

Guro Kaj Westersund - Pekiti Tirsia Kali - World Fighting for Lives Weekend


In English first then in Finnish:

Practiced regularly in the various martial arts since 1978, many of the top teachers under the auspices of, for example. Wado-Ryu Karate (since 1978), ju jitsu (1978), Escrima (1980),

Kobujutsu (1980), Chinese boxing (1982), kyudo (1985), pentjak-harness (1987), Wu Tang

tai chi (1989), Katori Shinto Ryu (1998). It is also familiar with ninjutsu and Taekwondo.

Practiced target shooting on a regular basis since 1983 (IMTT's Instructor Level 1-A)

Served in the security field from 1976 to 1991.

Since 1995, worked as a teacher professional ju jutsussa (3rd Dan), Escrima (Level 5 Instructor), Wu Tang, or chissa (Level 7 Master Instructor)

Trained by the following occupational groups in Finland:

Finnish police OTO-trainers (teräasehyökkäyksien torjunnnat)

Prison Service staff - "-

Armed Forces personnel - "-

Customs special supervision of staff - "-

guards

Doctors / nurses / medical students

Social workers

taxi drivers

special Teachers

VR's personnel (ticket inspectors, conductors, order patrols)

Trained abroad:

Was involved in the group who gave the police in Estonia the first westerner in police training.

Kouluttaut police officers in Germany and Belgium.

Worked as a director on the international budoleireillä (Belgium, Germany, Estonia, Sweden, Bulgaria, Hungary)

Written a book and training manual Escrima Ju Jutsu.

Finnish:

Harjoitellut säännöllisesti eri taistelulajeja vuodesta 1978 monien huippuopettajien alaisuudessa , mm. Wado-ryu karate (vuodesta 1978), ju jutsu (1978) , escrima (1980),

kobujutsu (1980), chinese boxing (1982), kyudo (1985),pentjak-silat (1987),Wudang

tai chi (1989),katori shinto ryu (1998).On myös tutustunut ninjutsuun ja taekwondoon.

Harrastanut ammuntaa säännöllisesti vuodesta 1983 (I.M.T.T:n instructor level 1-A)

Toiminut turvallisuusalalla 1976-1991.

Vuodesta 1995 toiminut ammattiopettajana ju jutsussa (3. dan), escrimassa (level 5 instructor), Wudang tai chissa (level 7-master instructor)

Kouluttanut seuraavia ammattiryhmiä Suomessa:

Suomen Poliisin OTO-kouluttajia  (teräasehyökkäyksien torjunnnat)

Vankeinhoitolaitoksen henkilökuntaa        -"-

Puolustusvoimien henkilökuntaa              -"-

Tullin erikoisvalvonnan henkilökuntaa       -"-

Vartijoita

Lääkäreitä/sairaanhoitajia/sairaanhoito-oppilaita

Sosiaalityöntekijöitä

Taksinkuljettajia

Erityisopettajia

VR:n henkilökuntaa (lipuntarkastajat,konduktöörit, järjestyspartiot)

Kouluttanut ulkomailla:

Oli mukana ryhmässä joka antoi Eestin poliisille ensimmäisen länsimaalaisen poliisikoulutuksen.

Kouluttaut poliiseja Saksassa ja Belgiassa.

Toiminut ohjaajana kansainvälisillä budoleireillä (Belgia,Saksa,Eesti,Ruotsi,Bulgaria,Unkari)

Kirjoittanut kirjan escrimasta ja harjoitusoppaan ju jutsusta.