Monday 17 October 2011

Sifu Teresa Lewoc - Imua Shantung Kuntao - World Fighting for Lives Weekend 2011


"Sifu Teresa Lewoc is 32 years old, has practised Imua ShanTung KunTao since 1999 and intends to continue to do so well into her 90's. When she is not teaching youngsters, she enjoys hammering various metals into submission."

Saturday, November 12 · 10:00am - 4:00pm
Kirkhaugen skole
Skillbakken 3,
Bodø, Norway
 

Sifu Teresa Lewoc fra Oslo KunTao Klubb http://imuakuntao.no/ holder et seminar om grunnleggende selvforsvar for ungdom fra 14 til 18 år.

Seminaret er ett led av en verdensomspennende begivenhet som tar sikte på å mobilisere kampkunstutøvere verden over til ett felles spatak for foreldreløse barn i utviklingsland. Alle inntekter går til prosjekt Fighting for Lives har etablert i blant annet Malaysia og Sierra Leone. Du kan lese alt om disse på http://www.fightingforlives.com/pb/wp_9573dffa/wp_9573dffa.html

Seminaret vil ta for seg både fysisk og mental konfliktløsning, og tar sikte på bedre kroppsbevistheten og forebygge rådvillhet i pressede situasjoner. Kurset varer 6 timer og koster 300 kr pr. pers
Det er plass til 20 deltakere, og du kan melde deg på ved å skrive melding til Teresa på facebook.